Λύσεις Λογισμικού

e-Healthcare: Διαχείριση Νοσηλευτικών Μονάδων

Το λογισμικό e-Healthcare υποστηρίζει σε απόλυτο βαθμό τις μηχανογραφικές ανάγκες νοσηλευτικών μονάδων κάθε είδους και σε όλες τις πτυχές της ιατρικής, διοικητικής και οικονομικής τους λειτουργίας. Από την απλή επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία ή την εισαγωγή και καταγραφή των δεδομένων της νοσηλείας μέχρι την υποβολή των δαπανών προς τον ΕΟΠΥΥ, το λογισμικό καλύπτει κάθε απαίτηση…
Περισσότερα

e-MedOffice: Διαχείριση Πολυϊατρείου

Το λογισμικό e-MedOffice υποστηρίζει όλες τις μηχανογραφικές ανάγκες ενός σύγχρονου πολυϊατρείου. Από τον προγραμματισμό ραντεβού ή την καταχώρηση επίσκεψης μέχρι την τιμολόγηση, την υποβολή των δαπανών προς τον ΕΟΠΥΥ και τη διαχείριση λογιστηρίου. (περισσότερα…)
Περισσότερα

e-MediLab: Διαχείριση Διαγνωστικού Κέντρου

Πλήρης μηχανογραφική υποστήριξη των λειτουργιών ενός σύγχρονου διαγνωστικού κέντρου Τόσο στο επίπεδο των ιατρικών και διοικητικών υπηρεσιών, όσο και στη διαχείριση λογιστηρίου. Ξεκινώντας από τον προγραμματισμό ραντεβού ή την καταχώρηση επίσκεψης μέχρι την τιμολόγηση και την υποβολή των δαπανών προς τον ΕΟΠΥΥ, το e-MediLab καλύπτει κάθε στάδιο της διαδικασίας. (περισσότερα…)
Περισσότερα

e-Dialysis: Διαχείριση Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Μια πλήρης πλατφόρμα μηχανογραφικής υποστήριξης Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Με δυνατότητα καταχώρησης και συνεχούς παρακολούθησης του θεραπευτικού προγράμματος και του ιατρικού φακέλου αιμοκαθαιρόμενων ασθενών, αλλά και των υπολοίπων διοικητικών εντύπων και διαδικασιών. Το e-Dialysis με μια ματιά: Διαχείριση αιμοκαθαιρόμενων ασθενών, Αναλυτικός ιατρικός φάκελος (περισσότερα…)
Περισσότερα

e-MedWaste: Διαχείριση μονάδας επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων

Για τις ειδικές ανάγκες των μονάδων επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων, Η Expert IT Consulting έχει δημιουργήσει το λογισμικό e-MedWaste, το οποίο μηχανογραφεί την παραγωγική λειτουργία και τη διασυνδέει κατάλληλα με το λογιστήριο της επιχείρησης. Το e-MedWaste με μια ματιά: Διασύνδεση με μηχανή αποστείρωσης, Παρακολούθηση παραγωγής, (περισσότερα…)
Περισσότερα

Go to top of the page